LIBREF ® RFID - Koleksiyon Yönetimi ve Güvenlik Sistemi

      

Farklı format ve türdeki materyallere ev sahipliği yapan devamlı olarak koleksiyon sayısı artan kütüphanelerde, materyallerin kontrolü, raf düzenlerinin sağlanması ödünç verme / iade işlemleri birden fazla materyal için yapılabilmektedir. Tüm bu faydaların yanında materyallerin güvenliği koleksiyonların envanter işlemlerinin yapılması, demirbaş listelerinin tutulması ve yönetilmesi her geçen gün zorlaşan iş süreçleridir.
Bu süreçlerin uygulanması sırasında yaşanılan zaman ve personel sıkıntısını en aza indirgemek artık mümkündür. RFID teknolojisinin kütüphane iş süreçleri ile entegrasyonunun sağlanmasıyla birlikte uzun zaman alan ve çok sayıda personelin bir arada çalışmasını gerektiren işlemler çok kısa sürede tamamlanabilmektedir.

    

Ankaref tarafından geliştirilen LIBREF koleksiyon yönetim ve güvenlik sistemi materyallerin koleksiyona kayıt edilmesinden tüm koleksiyonun envanter işlemlerinin yapılmasına, raf yönetiminin sağlanmasından rafta bulunmayan ve okuyucu tarafından aranan bir materyalin el terminali yardımıyla koleksiyon içerisinde taranıp bulunmasına, materyalin ödünç verme – iade işlemlerinin yapılmasından güvenlik kontrolünün sağlanmasına kadar olan iş süreçlerini kolaylaştıran ve hızlandıran teknolojik alt yapıyı kütüphanelerin hizmetine sunmaktadır.

 

LIBREF'in Entergre Çalıştığı Otomasyon Sistemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coming soon

Next Version!