WEB OF LIB

Web Of Lib – Knowledge Discovery Service

www.weboflib.com

 

Günümüzde kütüphaneler, ziyaretçilerinin kullanımı için kaynak çeşitliliği sağlamaktadır. Bu kaynaklar; basılı koleksiyonlar, elektronik veri tabanları (e-kitaplar, arşiv koleksiyonları, e-dergiler vb.) olarak çeşitlilik göstermektedir. Farklı veri tabanlarında ve webde dağınık biçimde bulunan bu kaynakların taranması için birbirinden farklı ara yüze sahip,  birden çok yazılım kullanılmaktadır.

 

 

 

Bilgi ve belgenin kayıt edildiği ortamın değişim ve gelişim hızına paralel olarak kütüphanelerin sahip olduğu bilgi kaynakları da hızla değişmekte, farklı biçimlerde kütüphanelerdeki yerini almaktadır. Bilgi ve belgenin her geçen gün katlanarak artan bir hızla elektronik ortama geçtiği günümüzde, kullanıcıların elektronik kaynaklardan verimli bir şekilde yararlanmalarını sağlamak için web keşif araçları kullanılmaktadır. Web keşif araçları, kütüphanelerin mevcut fiziki ve elektronik koleksiyonlarını ve kütüphanelerin abone olduğu elektronik kaynakları(veri tabanlarını) indekslenmiş meta datalar üzerinden tarayabilen akademik içerik tarama motorlarıdır.

 

 

 

Üniversite Kütüphaneleri; üniversitenin amaç ve işlevlerine paralel olarak üniversitede yapılan öğretimi, araştırmayı, akademik çalışmaları doğrudan destekleyen, sürekli yeni bilgi kaynakları ile gelişen ve bilimin son verilerini kullanıma sunan kurumlardır. Bu kurumlar satın alma, bağış ve değişim yöntemlerinin yanı sıra, elektronik veri tabanlarının erişimine olanak tanıyan abonelik, kaynak paylaşımı ve diğer işbirliği politikaları çerçevesinde basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını temin etmektedir. Bu kaynakları; kitaplar, e-kitap veri tabanları, dergiler, e-dergi veri tabanları, tezler, e-tez veri tabanları, e-istatistik veri tabanları, üniversite yayınları, üniversite personeli yayınları, nadir eserler, broşürler, referans kaynakları, e-referans kaynakları, rezerve ve e-rezerve kaynakları, görsel işitsel kaynaklar, özel koleksiyonlar vb. şeklinde sıralayabiliriz.

 

 

 

Web Of Lib, kütüphanelerin hem basılı hem de elektronik bilgi kaynaklarına tek noktadan erişim kabiliyetini arttırmaktır. İndekslenmiş içerik ve meta data üzerinden çalışan Web Of Lib ile kullanıcıların tek bir ara yüz kullanarak, önceden indekslenmiş tüm kaynaklardan ve mevcut katalog kayıtlarından, veri tabanı aboneliklerinden ve web de açık kaynak arşivlerinden elektronik kaynak taraması yapmaları mümkün kılınmaktadır. Mevcut çözümlerden, kullanılabilirlik, kaynak tarama boyutu,  indeksleme derinliği, ilgililik, ilişkilendirme, meta data formatı, dil tespiti, içerik bazlı tarama gibi konularda üstün özelliklere sahiptir.  Kütüphane konusunda ontolojik bir yapı oluşturulmakta, doğal dil işleme teknikleri kullanılarak dil tespiti yapılabilmekte ve oluşturulan yeni meta data modeli ile farklı kaynaklardan elde edilen meta datalar tek bir format haline getirilip indekslenmektedir.

 

 

 

Özellikler


»          Anlamsal çıkarım için oluşturulacak kütüphane ontoloji yapısı,
»          Yayıncı ve veri tabanı bağımsız altyapı,
»          Daha geniş ve kapsamlı indeksleme,
»          Anahtar kelime bazlı yerine içerik bazlı arama,
»          Doğal dil tespiti,